Kontakty

E-shop prevádzkuje:


Bytčická 16, 010 01 Žilina

IČO: 52 088 316
DIČ: 2120905281
IČ DPH: SK2120905281

Zapisaný v Obchodnom
registri Okresného súdu
Žilina Oddiel: Sro
Vložka číslo: 71350/L
 
Účet:                                                       
Slovenská sporiteľňa
ASET Solution Group s.r.o.    
IBAN  :  SK65 0900 0000 0051 5340 5618  
BIC SWIFT kód :  GIBASKBX                             
 
Učet vedený v českých korunách:
 
ASET Solution Group s.r.o.  
IBAN  :  SK57 8330 0000 0027 0175 5878
BIC SWIFT kód : FIOZSKBAXXX

Informácie o tovare, objednávkach a doručení:

objednavky@toptonery.eu
+421 948 789 050

Fakturácie, obchodné oddelenie:

aset@asetgroup.sk
+421 949 802 314
ASET Solution Group s.r.o.